Висящо легло

Чувство на безтегловност, леко и нежно издигане. Не лягаш, а отлиташ надалеч… Лека нощ.